هاست معمولی
پلن 1
6,667/3 ماهیانه
 • ۲۵۰MB » فضا
 • 1۰GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • 10 » ساب دامین
 • 1 » تعداد دامنه اضافه
 • 15 » اکانت FTP
 • 30 » اکانت ایمیل
 • 2 » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی
پلن 2
8,333/3 ماهیانه
 • 50۰MB » فضا
 • 25GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • 25 » ساب دامین
 • 1 » تعداد دامنه اضافه
 • 30 » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 5 » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی
پرطرفدارترین
پلن 3
10,000/3 ماهیانه
 • 1000 MB » فضا
 • 50 GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 2 » تعداد دامنه اضافه
 • 30 » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 15 » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی
پلن 4
20,000/3 ماهیانه
 • 2000 MB » فضا
 • 100 GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • نامحدود » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • نامحدود » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی