هاست وردپرس
پلن 1
11,667/3 ماهیانه
 • 1000 MB » فضا
 • 100 GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 2 » تعداد دامنه اضافه
 • 10 » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 10 » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی
پرطرفدارترین
پلن 2
18,333/3 ماهیانه
 • MB 2000 » فضا
 • 200 GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • 20 » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 15 » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی
پلن 3
26,667/3 ماهیانه
 • MB 3000 » فضا
 • 300 GB » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 4 » تعداد دامنه اضافه
 • نامحدود » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • نامحدود » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی