هاست حرفه ای
پلن 1
46,667/3 ماهیانه
 • 5000 MB » فضا
 • نامحدود » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • نامحدود » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 20 » پایگاه داده
پلن 2
65,000/3 ماهیانه
 • 10 GB » فضا
 • نامحدود » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • نامحدود » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 25 » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی
پلن3
80,000/3 ماهیانه
 • 10000 MB » فضا
 • نامحدود » پهنای باند
 • cpanel » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » پارک دامین
 • نامحدود » ساب دامین
 • 7 » تعداد دامنه اضافه
 • نامحدود » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • نامحدود » پایگاه داده
 • اختیاری • آیپی اختصاصی