هاست حرفه ای

پلن 1 11 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 5 GB » فضا
 • 50 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • 5 » اکانت FTP
 • 30 » اکانت ایمیل
 • 20 » پایگاه داده
پلن 2 6 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 10 GB » فضا
 • 100 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • 5 » اکانت FTP
 • 30 » اکانت ایمیل
 • 10 » پایگاه داده
پلن3 6 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 20 GB » فضا
 • 200 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • 5 » اکانت FTP
 • 30 » اکانت ایمیل
 • 15 » پایگاه داده