هاست معمولی

پلن 1 12 موجود است

× گواهینامه SSL رایگان

 • ۲۵۰MB » فضا
 • 5GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • 10 » ساب دامین
 • 1 » تعداد دامنه اضافه
 • 15 » اکانت FTP
 • 30 » اکانت ایمیل
 • 2 » پایگاه داده
پلن 2 10 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 50۰MB » فضا
 • 5GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • 25 » ساب دامین
 • 1 » تعداد دامنه اضافه
 • 30 » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 5 » پایگاه داده
پلن 3 10 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 1000 MB » فضا
 • 10 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » ساب دامین
 • 2 » تعداد دامنه اضافه
 • 30 » اکانت FTP
 • نامحدود » اکانت ایمیل
 • 15 » پایگاه داده
پلن 4 11 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 2000 MB » فضا
 • 20 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • نامحدود » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • 15 » اکانت FTP
 • 30 » اکانت ایمیل
 • 2 » پایگاه داده