هاست وردپرس

پلن 1 18 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 1 GB » فضا
 • 10 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • 5 » ساب دامین
 • 2 » تعداد دامنه اضافه
 • 2 » اکانت FTP
 • 5 » اکانت ایمیل
 • 3 » پایگاه داده
پلن 2

» گواهینامه SSL رایگان

 • 2 GB » فضا
 • 20 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • 5 » ساب دامین
 • 2 » تعداد دامنه اضافه
 • 2 » اکانت FTP
 • 5 » اکانت ایمیل
 • 3 » پایگاه داده
پلن 3 6 موجود است

» گواهینامه SSL رایگان

 • 3 GB » فضا
 • 30 GB » پهنای باند
 • دایرکت ادمین » کنترل پنل
 • ایران » محل سرور
 • 10 » ساب دامین
 • 3 » تعداد دامنه اضافه
 • 5 » اکانت FTP
 • 10 » اکانت ایمیل
 • 5 » پایگاه داده