لایسنس کلود لینوکس و کرنل کر

لایسنس کلود لینوکس

» دریافت آخرین نسخه
» فعالسازی آنی
» پشتیبانی مستقیم
» دسترسی به TDN
» ساخت VM بر روی سرور Master

لایسنس KernelCare

» دریافت آخرین نسخه
» فعالسازی آنی
» پشتیبانی مستقیم
» دسترسی به TDN
» ساخت VM بر روی سرور Master