لایسنس سولاس وی ام

SVL-Master

» دریافت آخرین نسخه
» فعالسازی آنی
» پشتیبانی مستقیم
» دسترسی به TDN
» ساخت VM بر روی سرور Master

SVL-Slave

» دریافت آخرین نسخه
» فعالسازی آنی
» پشتیبانی مستقیم
» دسترسی به TDN
× ساخت VM بر روی سرور Master